how-to-write-an-essay-in-english

پاراگراف نویسی در زبان انگلیسی

تعريف و توضيح پاراگراف ها در انگليسي و نحوه نوشتار درست در Writing

 

                                      ۱-جمله موضوع

بخشهای یک پاراگراف:   ۲-جملات پشتیبان

                                     ۳-جمله پایانی

  

 

                                      ۱-پیش نویس پاراگراف ها

         چگونه یک          ۲-نوشتن پاراگراف ها

      پاراگراف بنویسیم؟: ۳-ویرایش پاراگراف ها

                                      ۴-انتشار پاراگراف ها

 

 

 

                 انواع          ۱-تعریفی                           ترادف

            پاراگراف ها:   ۲-طبقه بندی                        منتخب

                                      ۳-توصیفی                          توضیح

                                      ۴-مقایسه و مغایرت               ارزیابی

پاراگراف نویسی

پاراگراف نویسی در زبان انگلیسی

 

 

 

 

جمله موضوع

 

جمله موضوع چیست؟

اولین جمله در یک پاراگراف جمله موضوع است.

 

جمله موضوع چه کاری انجام می دهد؟

مفهوم اصلی یک پاراگراف را معرفی می کند.

 

چگونه یک جمله موضوع بنویسم؟

مفهوم اصلی پاراگراف خود را خلاصه کن.به خواننده نشان بده که پاراگرااف تو درباره چه چیزی خواهد بود.

 

مثال:

 

There are three reasons why Canada is one of the best        countries in the world.First,Canada has an excellent health care system.All Canadians have access to medical services at a reasonable price.Second,Canada has a high standard of education.Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university.Finally,Canada`s cities are clean and efficiently managed.Canadian cities have many parks and lots of space for people to live.As a result,Canada is a desirable place to live.

 

در این مثال جمله اول جمله موضوع است:

سه دلیل وجود دارد که کانادا یکی از بهترین کشورهای جهان است.

 

 

جملات پشتیبان

 

جملات پشتیبان چه هستند؟

آنها بعد از جمله موضوع می آیند که پیکره یک پاراگراف را می سازند.

 

آنها چه کاری انجام می دهند؟

آنها برای توسعه و پشتیبانی از جمله موضوع جزییاتی را خواهند داد.

 

چگونه جملات پشتیبان را بنویسم؟

باید حقایق –جزئیات ومثالهای پشتیبان کننده را بنویسید.

 

مثال:

There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world.First,Canada has an excellent health care system.All Canadians have access to medical services at a reasonable price.Second,Canada has a high standard of education.    Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university.Finally, Canada`s cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live.As a result,Canada is a desirable place to live.

در این مثال جملات پررنگ تر جملات پشتیبان هستند:

اولا کانادا نظام مراقبت از سلامت بسیار خوبی دارد.همه مردم کانادابه خدمات پزشکی با قیمت مناسب دسترسی دارند.ثانیا کانادا از نظر تحصیلات در سطح بالایی است.دانش آموزان توسط معلمان تربیت شده تعلیم داده می شوند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه تشویق می شوند.در نهایت شهرهای کانادا تمیزند و بخوبی اداره می شوند.شهرهای کانادا پارکهای زیادی دارند و فضای زیادی که مردم در آن زندگی کنند.

 

جمله پایانی

 

جمله پایانی چیست؟

آخرین جمله در یک پاراگراف  میباشد.

 

جمله پایانی چه کاری انجام میدهد؟

مفهوم اصلی پاراگراف شما را دوباره بیان می کند.

 

چگونه یک جمله پایانی بنویسم؟

باید مفهوم اصلی پاراگراف را بوسیله عبارات دیگر دوباره بیان کنید.

مثال:

There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world.First,Canada has an excellent health care system.All Canadians have access to medical services at a reasonable price.Second,Canada has a high standard of education.Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally,Canada`s cities are clean and efficiently managed.Canadian cities have many parks and lots of space for people to live.As a result,Canada is a desirable place to live.

 

در این مثال جمله پررنگ تر جمله پایانی است:

در نتیجه کانادا برای زندگی شهر مطلوبی است.

 

 

پیش نویس پاراگراف ها

 

مرحله پیش نویس چیست؟

مرحله پیش نویس وقتی است که شما در آن با دقت فکر می کنید و قبل از شروع به نوشتن عقاید خود را برای پاراگراف سازماندهی می کنید.

 

شش مرحله برای پیش نویس کردن

۱-درباره چیزی که قصد نوشتن آن را دارید به خوبی فکر کنید.از خودتان بپرسید:در این مقاله یا پاراگراف قصد جواب دادن به چه سوالی را دارم؟چگونه بهتر به آن پاسخ دهم؟مهمترین بخش جواب من چیست؟چگونه می توانم از مهمترین بخش جوابم یک جمله آغازین بسازم؟ برای پشتیبانی ازجمله آغازین از چه حقایق یا نظراتی می توانم استفاده کنم؟درباره این موضوع آیا به حقایق بیشتری نیاز دارم؟از کجا این حقایق را پیدا کنم؟

 

۲-دفتر یادداشت خود را باز کنید.جواب سوالهای بالا را بنویسید.برای این کار به زمان زیادی نیاز ندارید.فقط به اندازه ای بنویسید که به یاد بیاورید چرا و چطور پاراگراف خود را شروع کنید.

 

۳-حقایق مربوط به موضوع پاراگرااف یا مقاله خود را جمع آوری کنید.حقایقی را که در جواب به سوالها به شما کمک کند جستجو کرده و بنویسید.نکته ای برای صرفه جویی در وقت:مطمئن شوید که این مطلب دقیقا مرتبط است با سوالی که برای پاراگراف یا مقاله شماست.

 

۴-عقاید شخصی خود را بنویسید.از خودتان بپرسید:چه مطلب دیگری درباره این موضوع می خواهم اضافه کنم؟چرا مردم باید درباره این موضوع علاقه مند باشند؟چرا این موضوع مهم است؟

 

۵-مفهوم اصلی پاراگراف یا مقاله خود را پیدا کنید.مهمترین مطلبی که قصد بیان آن را دارید انتخاب کنید.اگر نمی توانید تصمیم بگیرید که کداک مطلب مهمتر است یکی را انتخاب کرده و در سراسر پاراگراف خود آن را بررسی کنید.

 

۶-حقایق و نظرات خود را به گونه ای مرتب کنید که مفهوم اصلی پاراگراف شما را گسترش دهد.هنگامی که مفهوم اصلی را انتخاب کردید بهترین راه را برای آنکه به خواننده بازگو کنید بیابید.به مطالبی که نوشته اید نگاه کنید.به نظرات خود نیز نگاه کنید.تصمیم بگیرید که کدام یک بهتر مفهوم اصلی را پشتیبانی میکند.وقتی تصمیم قطعی را گرفتید از خود بپرسید که به چه ترتیبی آنها را قرار دهید.ترتیب نوشتاری خود را بنویسید تا در موقع نوشتن پاراگراف به شما کمک کند.

نوشتن پاراگراف ها

 

مرحله نوشتن چیست؟

مرحله نوشتن موقعی است که شما عقاید خود را بصورت جمله درآورید.

 

پنج مرحله نوشتن:

۱-دفتر یادداشت خود را باز کنید.

۲-جمله موضوع-جملات پشتیبان وجمله پایانی را بنویسید.

۳-برای بیان منظور خود جملات ساده و واضح بنویسید.

۴-بر مفهوم اصلی پاراگراف تاکید کنید.

۵-برای یافتن لغات اضافه تر در بیان عقاید از فرهنگ لغت استفاده کنید.

 

 

 

ویرایش پاراگراف ها

 

مرحله ویرایش چیست؟

مرحله ویرایش زمانی است که پاراگراف را از لحاظ اشتباه ها کنترل کرده و آنها را تصحیح می کنید.

 

قواعد و املاء

۱-املاء لغات را کنترل کنید.

۲-قواعد جملات را کنترل کنید.

۳-مقاله خود را دوباره بخوانید.

۴-مطمئن شوید که هر جمله یک فاعل دارد.

۵-کنترل کنید که فاعل و فعل جمله با هم تطابق دارد.

۶-زمان افعال جمله ها را کنترل کنید.

۷-مطمئن شوید که هر جمله معنی دارد.

 

سبک وترتیب

۱-مطمئن شوید که پاراگراف یک جمله موضوع دارد.

۲-مطمئن شوید که جملات پشتیبان بر مفهوم اصلی تاکید دارند.

۳-مطمئن شوید که یک جمله پایانی دارید.

۴-ببینید که آیا پاراگراف شما جالب است؟

 

 

 

 

انتشار پاراگراف ها

 

مرحله انتشار چیست؟

مرحله انتشار وقتی است که شما از پاراگراف خود یک کپی نهایی تهه می کنید .

 

سه مرحله برای انتشار:

۱-یک کپی از پاراگراف خود تهیه کنید.

۲-کار خود را به معلم-راهنما یا والدینتان نشان دهید.

۳-برای بهبود کار خود از آنها نظر خواهی کنید.

 

 

 

پاراگراف تعریفی

 

وقتی یک پاراگراف تعریفی می نویسید یک چیز یا ایده را در نظر گرفته و درباره آن توضیح میدهید.

 

Write a paragraph giving the definition of a pest.

مثال:پاراگرافی بنویسید که در آن کلمه آفت را تعریف کند.

 

لغات زیر میتوانند در نوشتن پاراگراف تعریفی به شما کمک کنند:

 

۱-“is defined as”

Example:A pest is defined as any animal or plant that damages crops,forests,or property.

یک آفت تعریف می شود به عنوان هر حیوان یا گیاهی که محصولات-جنگل ها یااموال را نابود کند.

 

۲-“is a kind of”

Example:A pest is a kind of animal or plant that damages crops,forests,or property.

یک آفت نوعی حیوان یا گیاه است که محصولات-جنگل ها یااموال را نابود می کند.

 

 

 

 

پاراگراف های طبقه بندی

 

وقتی پاراگراف طبقه بندی می نویسید اسیاء یا ایده ها را به رده های خاصی گروه بندی میکنید.

 

Example:Write a paragraph discussing two types of energy resources.

پاراگرافی بنویسید که دو نوع منبع انرزی را توضیح دهد.

لغات زیر در نوشتن یک پاراگراف طبقه بندی به شما کمک میکنند:

 

is a kind of

can be divided into

is a type of

falls under

belongs to

is a part of

fits into

is grouped with

is related to

is associated with

Is a kind of

Coal is a kind of non-renewable resource.

زغال سنگ نوعی منبع غیر قابل تجدید است.

 

Can be divided into

Energy resources can be divided into two types.

منابع انرزی به دو نوع تقسیم می شوند.

 

Is a type of

Coal is a type of non-renewable resource.

 زغال سنگ نوعی منبع غیر قابل تجدید است. 

                        

Falls under

Coal falls under the category of non-renewable resources.

زغال سنگ تحت گروه منابع غیر قابل تجدید قرار می گیرد.

 

Belongs to

Coal belongs to the category of non-renewable resources.

زغال سنگ متعلق به گروه منابع غیر قابل تجدید است.

 

Is a part of

Coal is a part of the category of non-renewable resources.

زغال سنگ بخشی از گروه منابع غیر قابل تجدید است.

 

Fits into

Coal fits into the category of non-renewable resources.

زغال سنگ متعلق به گروه منابع غیر قابل تجدید است.

Is grouped with

Coal is grouped with non-renewable resources.

زغال سنگ با منابع غیر قابل تجدید گروه بندی می شود.

Is related to

Coal is related to other non-renewable resources.

زغال سنگ با منابع غیر قابل تجدید دیگر مرتبط است.

 

Is associated with

Coal is associated with to other non-renewable resources.

زغال سنگ با منابع غیر قابل تجدید دیگر مرتبط است.

 

 

پاراگراف های توصیفی

 

در یک پاراگراف توصیفی شما می نویسید که یک شخص-یک مکان یا یک شئ چه شکلی است.بعضی وقتها شما توصیف می کنید که یک مکان کجا واقع شده است.

Example:Write a paragraph describing what a polar bear looks like.

               Describe where Canada`s industry is located.

 

مثال:    توصیف کنید که یک خرس قطبی چه شکلی است؟

           توصیف کنید که قطب صنعتی کانادا کجا واقع شده است؟

لغات زیر می توانند شما را در نوشتن یک پاراگراف توصیفی  خوب کمک کنند:

 

location

analogy

measurement

properties

in

Is like

length

size

above

resembles

width

Colour

below

 

Mass/weight

shape

Beside

 

speed

purpose

near

 

 

 

North/east/south/west

 

 

 

 

Properties

Size

Example:Polar bears are big in size.

خر س های قطبی از نظر سایز بزرگ هستند.

Colour

Example: Polar bears are usually white in colour.

خر س های قطبی از نظر رنگ سفید هستند.

Shape

Example: Polar bears have a special shape.

خر س های قطبی شکل خاصی دارند.

Purpose

Example:The purpose of the polar bear`s fur is to keep it warm.

هدف از خز خرس قطبی گرم نگهداشتن او است.

 

 

 

Measurement

Length

Example:The length of a polar bear`s claws is 20cm.

بلندی پنجه خرس قطبی ۲۰ سانتی متر است.

Width

Example:The width of a polar bear`s head is about 50cm.

پهنای سر خرس قطبی در حدود ۵۰ سانتی متر است.

Mass/weight

Example:Polar bears  weigh up to 650kg.

وزن خرس قطبی تا ۶۵۰ کیلوگرم میرسد.

Speed

Example:Polar bears can swim at a speed of 40 km per hour.

خرس قطبی با سرعت ۴۰ نیلومتر در ساعت شنا می کند.

 

Analogy

Is like

Example:A polar bear is like other bears in shape.

خرس قطبی از نظر شکل مانند خرسهای دیگر است.

Resembles

Example: A polar bear resembles other bears in shape.

خرس قطبی از نظر شکل مانند خرسهای دیگر است.

 

 

 

Location

In

Example:Most of Canada`s manufacturing is located in Ontario and Quebec.

بیشتر ساخت و ساز کانادا در آنتاریو و کبک واقع شده است.

Above

Example:The ceiling is above us.

سقف بالای سر ما است.

Below

Example:Most of Ontario is belowHudson Bay.

بیشترین بخش آنتاریو زیر خلیج هادسون است.

Beside

Example:Quebec is located besideOntario.

کبک نزدیک آنتاریو واقع شده است.

Near

Example:Many companies are located nearToronto.

بیشتر کارخانه ها در نزدیکی تورنتو هستند.

North/east/south/west

Example:Ontario is west of Quebec.

آنتاریو در غرب کبک است.

 

پاراگراف های مقایسه و مغایرت

 

در یک پاراگراف مقلیسه و مغایرت درباره شباهتها و تفاوتهای دو فرد-مکان شئ یا ایده می نویسید.

 

Example:Write a paragraph comparing the weather in Vancouver and Halifax.

 

مثال: پاراگرافی بنویسید که آب و هوای ونک هور و هالیفکس را مقایسه کند.

 

لغات زیر می توانند در نوشتن پاراگراف مقایسه و مغایرت به شما کمک کنند:

 

Differences

Similarities

the other hand

is similar to

however

both

but

also

In contrast

too

differs from

as well

while

 

unlike

 

 

Similarities

Is similar to

Example:Spring weather in Vancouveris similar to spring weather in Halifax.

هوای بهار در ونک هور مانند هوای بهار در هالیفکس است.

Both

Example:Both Vancouver and Halifax have rain in the spring.

در بهار ونک هور و هالیفکس هر دو بارانی هستند.

Also

Example:Halifaxalso has a rainy spring season.

هالیفکس همچنین فصل بهاری بارانی دارد.

Too

Example: Halifax has a rainy spring season,too.

هالیفکس همچنین فصل بهاری بارانی دارد.

As well

Example:As well, Halifax has rainy spring season.

هالیفکس همچنین فصل بهاری بارانی دارد.

 

 

 

Differences

On the other hand

Example:On the other hand,winter is much colder in Halifax.

از سوی دیگر هالیفکس در زمستان سردتر است.

However

Example:However, winter is much colder in Halifax.

به هر حال هالیفکس در زمستان سردتر است.

But

Example:Vancouver has a mild winter, butHalifax has a cold winter.

ونک هور زمستان معتدلی دارد اما هالیفکس زمستان سردی دارد.

In contrast to

Example:In contrast toVancouver,Halifax has a cold winter.

بر خلاف ونک هور هالیفکس زمستان سردی دارد.

Differs from

Example:Halifaxdiffers fromVancouver by having a cold winter.

ونک هور با داشتن زمستان سرد از هالیفکس متفاوت است.

While

Example:WhileVancouver has a mild winter,Halifax has a cold winter.

در حالیکه ونک هور زمستان معتدلی دارد هالیفکس زمستان سردی دارد.

منبع: http://www.abcxyz.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *