مطالب توسط shahmohammadi

آقای حسینعلی روشن بین

تحصیلات: فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته ادبیات  انگلیسی از  دانشگاه خلیج فارس بوشهر درسال ۹۱ با معدل ۱۶ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه خوارزمی تهران در سال ۹۳ با معدل ۱۷ عنوان پایان نامه: رابطه ی اساطیر و رسانه های امریکا و بحران هویت مردانه در نمایشنامه های سام […]