درباره ما

آکادمی زبان ایران آکسفورد دوره های مهارت آموزی زبان انگلیسی را از سال ۱۳۹۲ با شعار برگی نو در آموزش زبان انگلیسی آغاز نمود.سیستم آموزشی ما به صورت مکالمه محور بوده و در کلیه ی کلاس های آموزشی تاکید بر تقویت سطح مکالمه زبان آموز می باشد. استفاده از جدیدترین کتب آموزشی از انتشارات دانشگاه آکسفورد و دانشگاه انگلستان از بدو تاسیس از نقاط قوت این موسسه محسوب می گردد. همچنین بهره مندی از اساتید جوان و پویا به زبان آموزان این امکان را می دهد تا از کلاس های خود انرژی گرفته و طعم واقعی آموزش زبان را بچشند. مدیریت و صاحب امتیاز : کاظم بیخوف

5500
همه کسانی که در ایران آکسفورد بوده اند
20
تعداد مدرس های ما
2240
تعداد زبان آموزان ما
215
تعداد دوره های برگز شده ما